Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

09 stycznia 2018 12:02 | Aktualności

Remonty dróg w Gminie Kamieńsk.

 

 

 

Gmina Kamieńsk informuje, że w 2017 roku wybudowano i wyremontowano następujące ulice: ulicę Maszewskiego, część Placu Wolności, ulicę Cmentarną, ulicę Marii Konopnickiej, część ulicy Kościuszki oraz część ulicy Ludowej utwardzono także działkę nr 154 w sąsiedztwie ulicy Wrzosowej.
W centrum Kamieńska powstał w ramach remontów parking przy Domu Handlowym.
Na terenie gminy nowych nawierzchni asfaltowych doczekały się miejscowości: Dąbrowa, Barczkowice (ulica Spacerowa i Biskupa Zdzitowieckiego oraz w kierunku miejscowości Pirowy), Koźniewice (dwa odcinki), Pytowice, Gorzędów (ulica Kościuszki i część ulicy Armii Krajowej) oraz Gałkowice Stare.
Remonty wykonano za kwotę powyżej 2 mln złotych.

Dodatkowo na terenie naszej Gminy  dokonano remontów trzech dróg powiatowych. Są to drogi z Kamieńska do Pytowice (odcinek około 1 km wraz z przebudową chodnika i odwodnienia), odcinek z Gorzędowa do Chrzanowic oraz ponad kilometrowy odcinek w Gałkowicach Starych.

Zdjęcia: