Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

02 lutego 2018 11:29 | Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy.

 

 

 

W dniu 22.01.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe w obecności Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów przez Beneficjentów Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, którzy aplikowali o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisaliśmy umowę o pomocy na zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałkowice Stare, budowa placu zabaw w miejscowości Gałkowice Nowe, budowa placu zabaw w miejscowości Danielów”.

Koszty kwalifikowane projektu to 206.771,49 zł. Podpisana umowa dotyczy dofinansowania projektu  w kwocie 131.568 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. 

Zdjęcia: