Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

05 lipca 2018 13:21 | Aktualności

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne

 

 

Fundacja Ekoostoja oraz Burmistrz Kamieńska zapraszają na spotkanie informacyjne na temat bezpłatnego szkolenia „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w poniedziałek 9 lipca 2018r. o godz. 15:00


"Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne" to projekt realizowany w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Operacja współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:

Grupa docelowa to:

Miejsce realizacji: 5 powiatów z terenu województwa łódzkiego: powiat bełchatowski, powiat pajęczański, powiat radomszczański, powiat piotrkowski, powiat opoczyński. W sumie zostanie zorganizowanych 10 szkoleń.

Załączniki:

Treść informacji [1.23 MB]