Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

10 lipca 2018 23:52 | Aktualności

Klaster Odnawialnych Źródeł Energii

 

 

 

Informujemy, że w dniu 3 lipca Burmistrz Kamieńska uczestniczył w spotkaniu, podczas którego podpisane zostało porozumienie o ustanowieniu „ Bełchatowsko - Kleszczowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii" między Gminą Bełchatów, Gminą Kleszczów oraz Gminą Kamieńsk. Podstawowymi celami „Klastra Energii” jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.

Misją „Klastra Energii” jest wzajemne wspieranie się Partnerów oraz członków Klastra, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz wszelkich innych instytucji w tym instytucji otoczenia biznesu ukierunkowane na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących „Klaster Energii”, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotne wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.

Źródło: Gmina Bełchatów

Zdjęcia: