Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

26 sierpnia 2015 15:50 | Aktualności

Szkody w gospodarstwach rolnych

 

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kamieńsk szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą informuje, że zainteresowani rolnicy /płatnicy podatku rolnego/ mogą składać do Burmistrza Kamieńska wnioski o szacowanie szkód w uprawach polowych. Wnioski należy składać na odpowiednich drukach urzędowych opracowanych przez służby wojewody łódzkiego niezwłocznie nie później niż 10 dni od daty wystąpienia suszy.

Zgodnie z informacją uzyskaną od merytorycznych pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi szkody spowodowane suszą na terenie Gminy Kamieńsk dotyczą następujących upraw:

a/ ziemniaki,

b/ krzewy owocowe,

c/ rośliny strączkowe,

d/ łąki, pastwiska

Szczegółowych  informacji dotyczących szacowania szkód w gospodarstwie rolnym udziela Pani Jolanta Dworzyńska — pok. Nr 3 oraz Pan Artur Sygulski pok. 21 tel.446817123, 446817591.

Przedmiotowe informacje dostępne są również na internetowej stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ścieżka dostępu: www.lodz.uw.gov.pl — gospodarka - rolnictwo-szkody w gospodarstwach rolnych - szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.


Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód (dla gmin i rolników)

Załączniki:

Treść komunikatu [254.44 KB]

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym [236.83 KB]

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat [387.65 KB]

Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości [232.47 KB]

Oświadczenie nr 3 o poniesionych szkodach w budynkach i innych środkach trwałych w gospodarstwie [188.56 KB]

Przykłady obliczeń stanów średniorocznych zwierząt w gospodarstwie [80.8 KB]

Tabela pomocnicza do oświadczenia nr 1 (dotyczy wyłącznie gospodarstw prowadzących rachunkowość) [308.86 KB]

Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa [166.35 KB]