Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

30 września 2015 15:19 | Aktualności

Zmiana numerów rachunków bankowych

 

 
Informujemy, że od dnia 1.10.2015 r. zmianie ulegają nr rachunków bankowych.

Obsługę bankową budżetu Gminy prowadził będzie Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Kamieńsku.

Na rachunek nr 52 8973 0003 0110 0918 0000 0002
należy dokonywać wpłat z tytułu:
 
- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
- opłat za udostępnienie danych osobowych,
- darowizn,
- opłat skarbowych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- opłat targowych,
- opłat na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpłat za zakupione grunty i nieruchomości,
- wpłat za wynajem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę, użytkowanie wieczyste,

- opłat za odpady komunalne.

Na rachunek nr 68 8973 0003 0110 0918 0000 0005
należy dokonywać wpłat z tytułu:

- wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje)
- zabezpieczenia.