AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

29 listopada 2016 15:32 | Aktualności

XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 


 

 

W dniu 28 listopada 2016 r odbyła się kolejna XXII sesja  Rady  Miejskiej w Kamieńsku. W  sesji uczestniczyli również sołtysi z poszczególnych sołectw naszej Gminy.

Na wstępie obrad  przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej złożyli  sprawozdanie z pracy komisji w okresie międzysesyjnym, a następnie Burmistrz Kamieńska poinformował zebranych o swojej pracy w tym okresie oraz o realizacji podjętych przez Radę Miejską uchwał.

Podjęcie uchwał to kolejny istotny punkt w porządku obrad. Na wniosek Burmistrza Kamieńska radni podjęli szereg uchwał oraz dokonali zmian w bieżącym budżecie Gminy zwiększając środki na następujące zadania:

- remont dróg wewnętrznych   - 30.000 zł,

- wykonanie drogi z destruktu w Dąbrowie  -  30.000 zł,

- zakupu programów komputerowych w związku z centralizacją podatku VAT   - 20.500 zł,

- remont kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku na ul. Ludowej 195.000 zł,

- zakup materiałów oświetleniowych i energii na oświetlenie uliczne   - 10.000 zł,

- dotacja  dla SZGK w Kamieńsku na zakup samochodu ciężarowego  -  120.000 zł,

- dotacja  dla powiatu  radomszczańskiego na zakup części oznakowania powiatowego szlaku rowerowego przebiegającego między innymi przez teren  gminy  Kamieńsk   -  2.000 zł,

-  wykonanie i wmurowanie  tablicy upamiętniającej braci Wielochów Adolfa i Karola  - mieszkańców Barczkowic, którzy brali udział w kampanii wrześniowej 1939 r., byli żołnierzami szarych szeregów, Armii  Krajowej, a zginęli za naszą Ojczyznę - 2.000 zł,

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r zmianie ulegnie podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  z kwoty 0,77 zł/m2 do kwoty 0,79 zł za 1m2 powierzchni. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2016. Zmianie nie ulegnie również podatek od środków transportowych.

W drodze uchwały radni ustalili wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina  Kamieńsk.

Uchwalony został na rok 2017 roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu radomszczańskiego w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem na zakup części oznakowania powiatowego szlaku rowerowego przebiegającego przez teren gminy Kamieńsk.

Teksty wszystkich uchwał podjętych podczas sesji przez Radę Miejską zostaną zamieszczone na internetowej stronie gminy Kamieńsk www.kamiensk.pl  w zakładce  BIP.

Przeczytano: 1528 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP