AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

12 października 2017 14:03 | Aktualności

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

 

Po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie radni miejscy Gminy Kamieńsk spotkali się na kolejnej XXXI zwyczajnej sesji. Program obrad oprócz stałych punktów obejmował m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r, informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Podczas sesji radni podjęli łącznie 15 uchwał dotyczących m.in. zmiany w budżecie gminy na rok 2017, udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu radomszczańskiego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oraz na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, udzielenia dotacji dla SPZOZ w Kamieńsku. Treści wszystkich podjętych przez  radnych uchwał zostały zamieszczone na internetowej stronie Gminy Kamieńsk: www.bip.kamiensk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku.

Na  wniosek  Burmistrza  Kamieńska radni dokonali zmian w budżecie gminy:
- zwiększono plan dochodów o 9.065 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Firmy FB Serwis na promocję oraz dotacji ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Ogółem plan wydatków zwiększono o 211.065 zł.

Zwiększenia na kwotę 473.065 zł dotyczyły:
- 3.765 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 30.000 zł zakup kruszywa na drogi,
- 101.500 zł  na inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych tj. przebudowa drogi Danielów-Siódemka, budowa chodnika na ul. Reymonta w Kamieńsku, budowa wjazdów na  ul. Kolejowej wraz z założeniem krawężników,
- 10.000 zł wiata przystankowa w Kamieńsku na Placu Wolności,
- 26.000 zł podziały nieruchomości w obr. 4 Kamieńsk,
- 30.000 zł podatek od nieruchomości,
- 85.000 zł modernizacja budynku na ul. Kolejowej w Kamieńsku,
- 10.000 zł modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej z adaptacją na mieszkania komunalne,
- 2.000 zł zwiększono środki na promocję j.s.t.,
- 1.000 zł zakup materiałów dla jednostek OSP,
- 30.000 zł budowa parkingu przy szkole podstawowej w Gorzędowie,
- 14.000 zł przebudowa placu zabaw i parkingu przy przedszkolu w Kamieńsku,
- 19.600 zł wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, energii, usług,
- 30.000 zł nasadzenia drzew i krzewów,
- 50.000 zł przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ubieganiem się o dotację z UE na odnawialne źródła energii,
- 7.200 zł montaż reduktora mocy,
- 23.000 zł na utwardzenie placu przy świetlicy w Barczkowicach oraz ogrodzenie terenu koło świetlicy w Aleksandrowie,

Zmniejszenia planu wydatków o 262.000 zł dotyczyły:
- 5.000 zł wiata przystankowa w Gorzędowie,
- 160.000 zł budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągów w Kamieńsku obr. 4, 
- 17.000 zł budowy placu zabaw w Danielowie i Kamieńsku,
- 80.000 zł budowy boiska w Pytowicach.

Przeczytano: 709 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP