AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

29 listopada 2017 09:39 | Aktualności

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

 

Na dzień 27 listopada br zwołana została kolejna XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku. Program sesji przewidywał m.in. sprawozdanie przewodniczących komisji stałych Rady oraz Burmistrza Kamieńska z pracy w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji radni podjęli kilkanaście uchwał dotyczących m.in. oświaty, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działki rolne, uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, udzielenia dotacji dla SPZOZ w Kamieńsku na remont urządzenia do rehabilitacji.

Na wniosek Burmistrza Kamieńska radni dokonali również zmian w budżecie gminy na rok 2017 w sposób następujący :

-  Zmniejszono plan dochodów o  kwotę  1.248.000 zł.

-  Zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 1.429.000 zł.

 

Zmniejszenia dotyczyły następujących wydatków:
- na inwestycje w rolnictwie o 16.700 zł,
- na inwestycje w drogach wewnętrznych o 19.800 zł,
- podatku vat w gospodarce gruntami i nieruchomościami o 180.000 zł,
- odsetek od pożyczek o 37.000 zł,
- wydatków na zakup autobusu w dowożeniu dzieci do szkół o 8.000 zł,
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w gospodarce ściekowej o 1.285.500 zł,
- wydatków na inwestycje w oświetleniu ulicznym o 9.900 zł,
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej o 5.300 zł,
- wydatków na inwestycje w obiektach sportowych o 30.000 zł.
 
Zwiększenia dotyczyły następujących wydatków:
- zakup usług w pozostałe górnictwo i kopalnictwo o 4.000 zł,
- inwestycje w drogach wewnętrznych o 71.200 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi o 13.000 zł,
- dotacji dla SP ZOZ w Kamieńsku na naprawę sprzętu do ultradźwięków o 2.000 zł,
- budowę wodociągu w Kamieńsku obr. 7  o 50.000 zł,
- dotacji dla SZGK w Kamieńsku na zakup samochodu osobowo-dostawczego o 15.000 zł,
- zakupu materiałów do świetlic wiejskich o 8.000 zł.
 

Pełne teksty uchwał podjętych przez Radę Miejską zostaną zamieszczone na internetowej stronie  Gminy Kamieńsk: www.kamiensk.pl w zakładce  BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

Przeczytano: 681 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP