AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

31 grudnia 2017 17:16 | Aktualności

XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

 

W  dniu 28 grudnia br w Domu Ludowym w Kamieńsku odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Była to sesja szczególna albowiem podsumowująca roczną działalność  naszego samorządu.

Burmistrz Kamieńska szczegółowo przedstawił realizację zadań inwestycyjnych gminy w roku 2017. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4,539 tys. zł w tym m.in. na :

- budowę wodociągu w miejscowości Olszowiec - 193 tys zł,
- zakup agregatu prądotwórczego - 50 tys. zł,
- dotację dla powiatu radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Kamieńsk - 180 tys. zł
- budowę i remonty dróg wewnętrznych gminy - 2,702 tys.zł,
- zakup wiat przystankowych, monitoring - 30 tys. zł
- modernizację  i remonty budynków gminnych - 152 tys. zł,
- remonty i prace modernizacyjne w szkołach podstawowych - 91,5 tys. zł
- zakup ciągnika rolniczego  i maszyn towarzyszących - 188 tys. zł
- obiekty sportowe - 93,6 tys. zł

Powyżej przedstawiono zaledwie niewielki wycinek  z różnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kamieńsk w roku 2017.

Kolejnym istotnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2018. Burmistrz Kamieńska  w terminie do dnia 15 listopada br  przesłał do Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu gminy na rok 2018.

Wszystkie komisje Rady Miejskiej podczas swoich posiedzeń analizowały założenia do przyszłorocznego budżetu oraz wydały na tę okoliczność pozytywne opinie.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem budżetu przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  opinie wszystkich komisji Rady oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która nie wniosła do przedłożonego projektu budżetu żadnych uwag i wydała opinię pozytywną.

Podczas głosowania radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Kamieńsk na rok 2018.

Uchwalony przez Radę budżet zakłada dochody w wysokości 32.014715 zł, po stronie wydatków to kwota 33.084.715 zł. Szczegółowy budżet zostanie zamieszczony na internetowej stronie Gminy Kamieńsk: www.kamiensk.pl. Należy nadmienić że gmina nie posiada do spłaty żadnych kredytów komercyjnych

W dalszej  części sesji radni podjęli kilka istotnych uchwał, a wśród nich m.in. uchwały w sprawie :

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W uchwalonym programie Rada podtrzymała wykonywanie bezpłatnych dla mieszańców  zabiegów sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów.
- uchwalono plan pracy Rady Miejskiej i jej komisji,
- wyrażono zgodę na przedłużenie umowy dzierżawcy z dotychczasowym dzierżawcą.

Wszystkie uchwały podjęte przez radnych zostaną zamieszczone na internetowej stronie Gminy Kamieńsk www.kamiensk.pl w zakładce BIP.

Przeczytano: 811 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP