AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

24 stycznia 2018 09:32 | Aktualności

Informacja LGD Buduj Razem

 

 

 

 

Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania.

Realizacja działań 2017r.

Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:

  1. W maju na przedsięwzięcia :

- "Podejmowanie działalności gospodarczej" – wysokość dostępnych środków - 2.000.000 zł.
- "Rozwijanie działalności gospodarczej" – wysokość dostępnych środków - 2.850.000 zł.
- "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej" - wysokość dostępnych środków - 2.047.750 zł.

  1. W czerwcu w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:

- "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" – wysokość dostępnych środków - 217.500zł.
-  "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" - wysokość dostępnych środków - 248.500zł.
- "Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego" - wysokość dostępnych środków - 79.000 zł.

  1. We wrześniu na przedsięwzięcia:

- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi’’ – wysokość dostępnych środków 375 000zł.
- ,,Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 661 140 zł.
-,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 200 750 tyś. w ramach Projektu Grantowego.
- ,,Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’- wysokość dostępnych środków 273 500 zł. – w ramach Projektu Granowego.

  1. W grudniu w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:

- "Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu" - wysokość dostępnych środków - 261.250 zł
- "Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" - wysokość dostępnych środków - 77.000 zł
- "Działania służące promocji obszaru" - wysokość dostępnych środków - 111.250 zł
- "Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru" - wysokość dostępnych środków 248.000 zł

 

W 2018r. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM ‘’ planuje uruchomić nabory z zakresu:

  • Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

  • Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców

  • Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru

  • Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.buduj.eu gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów.

 

logotypy.jpg

 

Przeczytano: 545 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP