AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

06 marca 2018 16:02 | Aktualności

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

W dniu 05 marca br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu  Gminy Kamieńsk.

Obecny na sesji komendant komisariatu policji w Kamieńsku podinsp. Włodzimierz Bareła złożył sprawozdanie dotyczące zapewnienia porządku publicznego na terenie Gminy Kamieńsk w roku 2017. Komisariat Policji zatrudniał w analizowanym okresie 29 funkcjonariuszy. Zasięgiem terytorialnym obejmuje 5 gmin tj. Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce, Ładzice i Lgotę Wielką. Najczęściej występujące przestępstwa to m.in. kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, kradzieże i kradzieże z włamaniem oraz wypadki drogowe.

Istotnym punktem porządku obrad każdej sesji jest podjęcie uchwał. Podczas sesji radni podjęli łącznie 12 uchwał.

Na wniosek Burmistrza Kamieńska Rada dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2018 w sposób następujący:

- zwiększenie o 24.218 zł środków stanowiących dotację z WFOŚ i GW w Łodzi na usuwanie azbestu oraz nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy.

Poniższa tabela  zawiera kwoty o jakie zwiększono środki na realizację zamieszczonych zadań:

Remonty dróg

93.500,00

Usługi administracja

45.000,00

Zakup nieruchomości

50.000,00

Altanka w Gałkowicach Nowych

8.000,00

Zakup bramek

8.000,00

Budowa sieci wodociąg. ul. Piotrkowska

15.000,00

Odwodnienie ul. Maszewskiego

10.000,00

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa, ul. Sosnowa

7.000,00

Budowa oświetlenia w miejscowości Ochocice

3.000,00

Czyszczenie rowu w Koźniewicach

5.000,00

Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu

75.000,00

Modernizacja oświetlenia na ul. Wrzosowej w Kamieńsku

15.000,00
Budowa instalacji do agregatu prądotwórczego
- budynek Urzędu Miejskiego
- budynek przedszkola
- budynek SPZOZ
 
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego w Gorzędowie

15.000,00

Rozb. kan. san. w Gorzędowie

5.000,00

Rozbudowa kan. deszcz. w Gorzędowie

5.000,00

Modernizacja bieżni

18.000,00

Razem zwiększenia

385.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uchwały podjęte przez radnych to m.in.  podział  gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Rada uznała, że granice okręgów wyborczych na terenie gminy pozostają bez zmian.

Rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

W  drodze uchwały określono opłatę za każdą ponadnormatywną /ponad 5 godzin/  rozpoczętą godzinę korzystania przez ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do 6 lat. Opłata ta wynosi 1 zł.

Wszystkie uchwały podjęte podczas sesji zostaną zamieszczone na internetowej stronie Gminy Kamieńsk / www.kamiensk.pl /

Przeczytano: 934 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP