AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

31 stycznia 2012 14:38 | Aktualności

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

W  dniu 31 stycznia 2012 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.

Podczas Sesji radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego,
 • w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r
 • w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamieńsk i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg;
 • w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;
 • w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Secomskiego, Kościuszki, Wieluńskiej i Reymonta oraz Słowackiego i Żołnierzy Września;
 • w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku;
 • w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie;
 • w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kamieńsk;
 • w sprawie zasad używania herbu Gminy Kamieńsk.

Treści uchwał Rady Miejskiej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiensk.com.pl/

Przeczytano: 2295 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP