AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

02 maja 2012 22:24 | Aktualności

XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

W  dniu  30 kwietnia 2012 r. /poniedziałek/ od godziny 10:00  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

 

Porządek obrad wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XX/12 z dnia 29 marca 2012 r.
 4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2011 rok.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały Nr XV/148/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 listopada 2011 r.
 8. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów gmina Kamieńsk;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012 – 2015;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3915 E Kamieńsk – Gorzędów;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2011.;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany Uchwały IX/79/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa OCHOCICE;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PODJEZIORO;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PYTOWICE;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa SZPINALÓW;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa WŁODZIMIERZ;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa KOŹNIEWICE;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa HUTA PORAJSKA;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa BARCZKOWICE;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DĄBROWA;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DANIELÓW;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GAŁKOWICE STARE;
  • w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GORZĘDÓW;
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 1970 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP