AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

08 czerwca 2012 20:38 | Aktualności

Zmiany w budżecie gminy

 

 

  W  dniu  31 maja  2012 r odbyła się   Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku. Nadzwyczajny charakter sesji wynikał z nadzwyczajnego charakteru spraw do załatwienia. W budżecie Gminy wygospodarowana została kwota ponad 600 tys. zł. Środki te należało  rozdysponować na najpilniejsze potrzeby i tak na wniosek Burmistrza Kamieńska radni  zdecydowaną większością głosów przy jednym głosie przeciwnym postanowili przeznaczyć środki na  m.in.  następujące zadania :

 • budowa kanalizacji deszczowej w Gorzędowie w ul. Mickiewicza  - 15 tys.zł,
 • ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Danielowie - 50 tys. zł
 • położenie nawierzchni asfaltowej na drodze obok marketu DINO - 10 tys.zł,
 • naprawa ulicy przy Placu Wolności -  5 tys. zł,
 • remont chodników w Koźniewicach -  20 tys. zł,
 • płożenie nawierzchni asfaltowej w Ochocicach - 50 tys. zł,
 • remont nawierzchni asfaltowej w Pytowicach - 20 tys. zł,
 • bieżące remonty dróg - 50 tys. zł,
 • budowa parkingu przy cmentarzu w Kamieńsku - 200 tys. zł,
 • ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Koźniewicach -  50 tys. zł,
 • budowa drogi w Napoleonowie - 40 tys.zł,
 • dotacja na zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg i rowów  - 25 tys. zł

Kwotę 15 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie wyjazdów dzieci na basen. Środki te zostały pozyskane przez Gminę  w Ministerstwie  Sportu.

 

autor: R.K.

Przeczytano: 1788 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP