AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

27 września 2012 12:24 | Aktualności

XXV Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

W  dniu 26 września br w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się  kolejna sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława Kozika Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieńsku Pani  Joanna Górna wręczyła  Pani Małgorzacie Kubickiej zaświadczenie o wyborze na radną Rady Miejskiej w Kamieńsku, po czym nowo wybrana radna złożyła  ślubowanie. Od tego momentu skład osobowy Rady Miejskiej w Kamieńsku liczy 15 osób.

W dalszej części sesji oprócz stałych  punktów porządku obrad  zebrani  wysłuchali informacji  Burmistrza Kamieńska z realizacji inwestycji gminnych w bieżącym roku, zapoznali się ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu  gminy za I półrocze br.

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz  Burmistrz Kamieńska złożyli radnym doroczną informację o złożonych przez radnych oraz kierowników jednostek gminnych oświadczeniach majątkowych.

Podjęcie uchwał to jeden z ważniejszych punktów obrad każdej sesji. Tym razem Burmistrz przygotował  kilkanaście  projektów uchwał do rozpatrzenia przez Radę, a m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu radomszczańskiego, w sprawie podziału  Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze, w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk, w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamieńsk. Treść podjętych uchwał zostanie zamieszczona na stronie  internetowej Gminy Kamieńsk w zakładce BIP.

autor.R.K.

Przeczytano: 1956 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP