AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

28 listopada 2012 11:53 | Aktualności

XXVI Sesja Rady MiejskiejW  dniu 27 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się  XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015;
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice  z przeznaczeniem na remont szkoły  podstawowej w Gorzkowicach;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/177/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 2012r. w   sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XX/194/12 Rady miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012r. oraz Uchwałą XXV/267/12 z dnia 26 września 2012r;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 na okres 3 lat;
  • w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plac zabaw dla dzieci w Barczkowicach;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plac zabaw dla dzieci w Ochocicach;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plac zabaw dla dzieci w Gorzędowie;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plac zabaw dla dzieci w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości  opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku;
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013rok;
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/142/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości;
  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przeczytano: 2146 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP