AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

14 grudnia 2012 12:41 | Aktualności

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

 

 

W dniu 13 grudnia 2012r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas XXVII Nadzwyczajnej Sesji podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;
  • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieńsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego;
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 151,154 oraz działek nr ewid. 152,153 (obręb Piła Ruszczyńska);
  • o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kasie, sołectwo Szpinalów;
  • w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów;
  • w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.

 

autor:M.S.

Przeczytano: 2001 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP