AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

28 lutego 2013 15:20 | Aktualności

XXX Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 28 lutego br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Podczas obrad komendant komisariatu policji w Kamieńsku złożył sprawozdanie w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy. Komisariat policji w Kamieńsku zatrudnia 23 funkcjonariuszy. Zasięgiem terytorialnym komisariat ten obejmuje 5 gmin. W minionym roku  funkcjonariusze policji oprócz zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zabezpieczali wiele imprez masowych organizowanych na terenie naszej gminy, a m.in. Dni Kamieńska, gminne uroczystości patriotyczne, rozgrywki piłkarskie itp. Zdaniem komendanta komisariatu instalowanie kamer w miejscach publicznych  w zasadniczy sposób poprawia bezpieczeństwo publiczne. Dla ochrony zdrowia i życia ludzi warto monitorować przestrzeń publiczną poprzez instalowanie tam kamer. Warto pamiętać, że zdrowie i życie człowieka nie ma ceny. W naszym przypadku dostęp do monitoringu z tych kamer posiada wyłącznie policja w Kamieńsku. Dzięki monitoringowi z kamer zainstalowanych na Placu Wolności w Kamieńsku ujęto sprawców przestępstw.

Jak poinformowali dyrektorzy szkół podczas ferii zimowych dla młodzieży szkolnej zostały zorganizowane różne zajęcia rekreacyjne, a m.in. zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, gry i zabawy językowe itp.

Stałym punktem każdej sesji jest podjęcie uchwał. Podczas tej sesji podjęte zostały następujące uchwały :

  1. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk,
  2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku w Gorzędowie, ul. Mickiewicza 1 na okres do 10 lat.
  4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk.

Z treści podjętej uchwały wynika, że świadczenia w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin są odpłatne. Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosić będzie 1,20 zł. W ramach uiszczonej opłaty przedszkole świadczyć będzie m.in. następujące świadczenia : zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, rytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia plastyczne, muzyczne teatralne itp. Jak wynika z rachunku symulacyjnego  średnia miesięczna opłata  z tego  tytułu wynosić będzie ok. 20 zł

Treść podjętych uchwał zamieszczona będzie na internetowej stronie Gminy Kamieńsk w zakładce BIP.

Przeczytano: 1945 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP