AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Przetargi

29 lipca 2015 16:06 | Przetargi

Wykonanie pokrycie dachu na budynku sanitariatów

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn. Wykonanie pokrycie dachu na budynku sanitariatów na targowicy w Kamieńsk zgodnie z załączonym kosztorysem oraz projektem technicznym....

czytaj więcej »

09 lipca 2015 15:57 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji sprzedaży używanych składników majątku ruchomego

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku PO Dyrektor ogłasza przetarg ustny-licytację sprzedaży używanych składników majątku ruchomego

czytaj więcej »

03 lipca 2015 23:33 | Przetargi

Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Kamieńsk

Termin składania ofert: 22.07.2015r. Urząd Miejski w Kamieńsku; 97- 360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, woj. łódzkie, tel. 44/ 6817-123, fax. 44/ 6817-153 Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00; wtorek 8:00-17:00; piątek 8:00-15.00 E-mail Urzędu: http://www.kamiensk.pl ...

czytaj więcej »

03 lipca 2015 23:31 | Przetargi

Termomodernizacja budynku szkoły ZSP w Gorzędowie

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie" zgodnie z załączonymi kosztorysami. http://bip.kamiensk.pl/index.jsp?bipkod=/005/009/008 ...

czytaj więcej »

27 maja 2015 11:32 | Przetargi

Termomodernizacja budynku swietlicy w Koźniewicach

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Koźniewice, gm. Kamieńsk" zgodnie z załączonymi kosztorysami. http://www.bip.kamiensk.pl/index.jsp?bipkod=/005/009/007 ...

czytaj więcej »

19 maja 2015 09:03 | Przetargi

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Kamieńska ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Barczkowice

czytaj więcej »

23 kwietnia 2015 16:35 | Przetargi

Dostawa paliwa i akcesoriów paliwowych dla SZGK w Kamieńsku

Termin składania ofert: 04.05.2015r. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 Nip: 772-10-01-631 Regon: 590328019 OGŁOSZENIE w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup paliwa i akcesoriów...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2015 17:29 | Przetargi

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Gorzędów

Termin składania ofert: 27.04.2015r. Urząd Miejski w Kamieńsku; 97- 360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, woj. łódzkie, tel. 44/ 6817-123, fax. 44/ 6817-153 Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00; wtorek 8:00-17:00; piątek 8:00-15.00 E-mail Urzędu: http://www.kamiensk.pl ...

czytaj więcej »

19 marca 2015 15:50 | Przetargi

Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieńsk

Termin składania ofert: 01.04.2015r. Urząd Miejski w Kamieńsku; 97- 360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, woj. łódzkie, tel. 44/ 6817-123, fax. 44/ 6817-153 Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00; wtorek 8:00-17:00; piątek 8:00-15.00 E-mail Urzędu: http://www.kamiensk.pl ...

czytaj więcej »

10 marca 2015 16:58 | Przetargi

Zakup materiałów przez SZGK - tłuczeń kamienny

Termin składania ofert: 18.03.2015r. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (44) 6817 136, Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup tłucznia kamiennego dolomitowego...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP