AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Przetargi

01 sierpnia 2014 21:58 | Przetargi

Przewóz uczniów w komunikacji zamkniętej

Termin składania ofert: 12.08.2014r. Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel. 44 6817 112, faks 44 6817 153 godz. urzędowania: od pn do pt: 8:00 - 16:00 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów...

czytaj więcej »

14 lipca 2014 15:03 | Przetargi

Remont i modernizacja byłego budynku szkoły w miejscowości Pytowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieńsk

czytaj więcej »

30 maja 2014 08:24 | Przetargi

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Kamieńska ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Koźniewice

czytaj więcej »

09 maja 2014 20:07 | Przetargi

Zamówienie poniżej 30 000 euro - zagospodarowanie placu

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego na działce nr ewid. 33 obr. 4 miasta Kamieńsk zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i kosztorysem nakładczym. Termin realizacji zamówienia: czerwiec - lipiec 2014r. Termin składania ofert: do 16 maja...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2014 11:36 | Przetargi

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Kamieńska ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Barczkowice

czytaj więcej »

10 kwietnia 2014 21:26 | Przetargi

Dostawa paliwa i akcesoriów paliwowych dla SZGK w Kamieńsku

Termin składania ofert: 18.04.2014r. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907-tekst jednolity, poz. 984 i poz. 1047) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku zawiadamia o wszczęciu postępowania...

czytaj więcej »

27 marca 2014 15:38 | Przetargi

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 14 000 euro - rewitalizacja parku

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej, kosztorysów inwestorskich Rewitalizacji parku w Kamieńsku na działce nr ewid. 35 obr. 5 miasta Kamieńsk.

czytaj więcej »

07 marca 2014 17:01 | Przetargi

Dostawa materiałów dla SZGK - miał i tłuczeń kamienny

Termin składania ofert: 17.03.2014r. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (44) 6817 136, godz. urzędowania: od pn do pt - 7:00 -15:00 ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na dostawę miału i tłucznia...

czytaj więcej »

14 lutego 2014 17:04 | Przetargi

Dostawa materiałów chodnikowych i drogowych dla SZGK

Termin składania ofert: 24.02.2014r. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (44) 6817 136, godz. urzędowania: od pn do pt - 7:00 -15:00 ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na dostawę materiałów...

czytaj więcej »

07 lutego 2014 15:19 | Przetargi

Dostawa materiałów instalacyjnych dla SZGK w Kamieńsku

Termin składania ofert: 17.02.2014r. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (44) 6817 136, godz. urzędowania: od pn do pt - 7:00 -15:00 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP