Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

23 maja 2018 17:25 | Przetargi

OGŁOSZENIE zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 

na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na działce nr ewid. 269/2 obr. Ochocice gmina Kamieńsk” zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: czerwiec - lipiec 2018 r.

Termin składania ofert: do 29 maja 2018 r.

Załączniki:

Ogłoszenie [344.89 KB]

Projekt techniczno-budowlany [1.14 MB]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [278.3 KB]

Zagospodarowanie terenu [1.92 MB]

Przedmiar robót [197.41 KB]