AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje WFOŚiGW w Łodzi

11 stycznia 2016 13:35 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń krzewów na terenie obiektów...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 15:50 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk"....

czytaj więcej »

19 listopada 2014 15:33 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów...

czytaj więcej »

19 listopada 2014 15:27 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Demontaż oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

czytaj więcej »

09 czerwca 2014 15:17 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 1459/2013) informujemy: Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej kanału tłocznego i pompowni ścieków...

czytaj więcej »

31 grudnia 2013 09:35 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 1459/2013) informujemy: Nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO - CHIEF w...

czytaj więcej »

31 grudnia 2013 09:33 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych Gmina Kamieńsk

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 1459/2013) informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i...

czytaj więcej »

31 grudnia 2013 09:03 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 1459/2013) informujemy: Nazwa zadania: "Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu...

czytaj więcej »

05 listopada 2013 12:01 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Zakup systemu informatycznego do zarządania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kamieńsk

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 1459/2013) informujemy: Nazwa zadania: "Zakup systemu informatycznego do zarządania gospodarką odpadami...

czytaj więcej »

21 grudnia 2012 09:08 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 101/2011 z dnia 03.02.2011r.) informujemy: Nazwa zadania: Modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku. Wartość...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP