AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje WFOŚiGW w Łodzi

17 stycznia 2012 10:51 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 101/2011 z dnia 03.02.2011r.) informujemy: Nazwa zadania: Gminny program usuwania wyrobów zawierających...

czytaj więcej »

17 stycznia 2012 10:37 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynków gminnych

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 101/2011 z dnia 03.02.2011r.) informujemy: Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W...

czytaj więcej »

10 stycznia 2012 15:41 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Wykonanie instalacji solarnych

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 101/2011 z dnia 03.02.2011r.) informujemy: Nazwa zadania: Wykonanie instalacji solarnych w budynkach:...

czytaj więcej »

04 stycznia 2012 15:57 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głowackiego w Kamieńsku

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 101/2011 z dnia 03.02.2011r.) informujemy: Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul....

czytaj więcej »

06 lipca 2011 09:23 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku

Informujemy, że rozbudowa oczyszczalni ścieków, w miejscowości Kamieńsk, gm. Kamieńsk była finansowana w części z środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

czytaj więcej »

29 kwietnia 2011 13:16 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 101/2011 z dnia 03.02.2011r.) informujemy: Nazwa zadania: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2011 09:02 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji deszczowej - etap 2, w miejscowości Barczkowice.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Informujemy, że budowa kanalizacji deszczowej - etap 2, w miejscowości Barczkowice, gm. Kamieńsk była finansowana w...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2011 09:12 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji deszczowej - etap 2, w miejscowości Ochocice

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Informujemy, że budowa kanalizacji deszczowej - etap 2, w miejscowości Ochocice, gm. Kamieńsk była finansowana w części...

czytaj więcej »

02 kwietnia 2011 09:20 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia targowicy

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Informujemy, że budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia targowicy w Kamieńsku została zrealizowana z udziałem...

czytaj więcej »

01 kwietnia 2011 09:15 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji deszczowej - etap 1, w miejscowości Barczkowice.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Informujemy, że budowa kanalizacji deszczowej - etap 1, w miejscowości Barczkowice, gm. Kamieńsk była finansowana w części...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP