AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje WFOŚiGW w Łodzi

12 lutego 2018 10:23 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie...

czytaj więcej »

05 stycznia 2018 13:29 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie dotacji z WFOŚiGW

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: ”Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.” Wartość...

czytaj więcej »

14 grudnia 2017 12:05 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i instalacją elektryczną...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 11:11 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 29,70 % pożyczki nr 166/OW/P/2006 tj. kwoty 421.740,00 zł (słownie: czterysta...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 14:17 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 40,00 % pożyczki nr 687/OW/P/2013 tj. kwoty 720 000,00 zł (słownie: siedemset...

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 14:15 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie...

czytaj więcej »

09 września 2016 17:09 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy : Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Kamieńsku (odcinek od studni SS26...

czytaj więcej »

09 września 2016 08:53 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy : Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dębowej...

czytaj więcej »

10 maja 2016 08:59 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Z przyrodą za pan brat - ekolodzy z Kamieńska ruszają w świat

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy , ze została udzielona dotacja : Nazwa zadania: "Z przyrodą za pan brat - ekolodzy z Kamieńska ruszają...

czytaj więcej »

11 stycznia 2016 14:01 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźniewicacach

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk". ...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP