Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

12 lutego 2018 10:23 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

 

 

 

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy:

Nazwa zadania:
"Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych, Gmina Kamieńsk"


Dotacja ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
18 590,00 zł  (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych)