AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

04 stycznia 2018 13:26 | Ogłoszenia

Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

21 grudnia 2017 09:00 | Ogłoszenia

28/12/2017r. godz:09:00 - XXXV Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 grudnia 2017r. /czwartek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

14 grudnia 2017 08:14 | Ogłoszenia

21/12/2017r. godz: 11:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 21 grudnia 2017 roku /czwartek/ o godzinie 11:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

14 grudnia 2017 08:08 | Ogłoszenia

21/12/2017r. godz. 09:00 - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 21 grudnia 2017 roku /czwartek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieńsku. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

12 grudnia 2017 10:21 | Ogłoszenia

27/12/2017r. godz: 11:30 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 27 grudnia 2017 roku /środa/ o godzinie 11:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

12 grudnia 2017 10:19 | Ogłoszenia

27/12/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W dniu 27 grudnia 2017 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP