AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

07 grudnia 2017 14:17 | Ogłoszenia

11/12/2017r. godz:16:00 - XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 11 grudnia 2017r. /poniedziałek/ o godzinie 16:00 zwołuje się XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Podjęcie uchwał: w...

czytaj więcej »

05 grudnia 2017 09:08 | Ogłoszenia

05/12/2017r. godz: 15:30 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 05 grudnia 2017 roku /wtorek/ o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 08:50 | Ogłoszenia

30/11/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

W dniu 30 listopada 2017 roku /czwartek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 08:47 | Ogłoszenia

27/11/2017r. godz:09:00 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 27 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

24 listopada 2017 10:08 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

czytaj więcej »

24 listopada 2017 10:04 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kamieńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

czytaj więcej »

21 listopada 2017 08:05 | Ogłoszenia

24/11/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W dniu 24 listopada 2017 roku /piątek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie...

czytaj więcej »

21 listopada 2017 08:04 | Ogłoszenia

23/11/2017r. godz: 13:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 23 listopada 2017 roku /czwartek/ o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP