AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

22 grudnia 2016 08:35 | Ogłoszenia

28/12/2016r. godz: 11:00 - XXIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) na dzień 28 grudnia 2016 r. /środa/ o godzinie 11:00 zwołuje się XXIII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 08:19 | Ogłoszenia

28/12/2016r. godz: 08:30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W dniu 28 grudnia 2016 roku /środa/ o godzinie 08:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 08:05 | Ogłoszenia

27/12/2016r. godz: 13:00 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 27 grudnia 2016 roku /wtorek/ o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

13 grudnia 2016 13:39 | Ogłoszenia

19/12/2016r. godz: 11:30 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 19 grudnia 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 11:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

13 grudnia 2016 13:37 | Ogłoszenia

19/12/2016r. godz. 09:00 - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 19 grudnia 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieńsku. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 15:43 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamieńsk na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

czytaj więcej »

29 listopada 2016 13:59 | Ogłoszenia

06/12/2016r. godz: 16:00 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 06 grudnia 2016 roku /wtorek/ o godzinie 16:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

29 listopada 2016 13:53 | Ogłoszenia

05/12/2016r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

W dniu 05 grudnia 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie...

czytaj więcej »

22 listopada 2016 15:07 | Ogłoszenia

28/11/2016r. godz: 12:00 - XXII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 listopada 2016 r. /poniedziałek/ o godzinie 12:00 zwołuje się XXII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

22 listopada 2016 15:00 | Ogłoszenia

28/11/2016r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 28 listopada 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP