AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

23 lutego 2017 11:54 | Ogłoszenia

Zarządzenie Burmistrza Kamieńska

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego

czytaj więcej »

21 lutego 2017 12:54 | Ogłoszenia

28/02/2017r. godz: 11:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 28 stycznia 2017 roku /wtorek/ o godzinie 11:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 12:51 | Ogłoszenia

28/02/2017r. godz. 09:00 - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 28 lutego 2017 roku /wtorek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieńsku. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 09:58 | Ogłoszenia

15/02/2017r. godz: 09:00 - XXIV Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) na dzień 15 lutego 2017 r. /środa/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 12:20 | Ogłoszenia

Burmistrz Kamieńska ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 33/3 położonej w obrębie Siódemka wpisanej do Księgi Wieczystej PT1R75274/4 stanowiącej własność Gminy Kamieńsk

czytaj więcej »

03 lutego 2017 09:27 | Ogłoszenia

10/02/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 10 lutego 2017 roku /piątek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 09:25 | Ogłoszenia

08/02/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W dniu 08 lutego 2017 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie...

czytaj więcej »

26 stycznia 2017 16:01 | Ogłoszenia

Konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w 2017r.

BURMISTRZ KAMIEŃSKA ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 roku z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury...

czytaj więcej »

24 stycznia 2017 11:34 | Ogłoszenia

30/01/2017r. godz: 12:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 30 stycznia 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 12:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP