AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

06 października 2017 17:50 | Ogłoszenia

Zarządzenie Burmistrza Kamieńska

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kamieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

czytaj więcej »

25 września 2017 09:19 | Ogłoszenia

28/09/2017r. godz:09:00 - XXXI Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 września 2017r. /czwartek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji. Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

22 września 2017 10:06 | Ogłoszenia

Ogłoszenie - sprzedaż drewna

Na podstawie Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie Gminy Kamieńsk z dnia 04.04.2013r. Burmistrz Kamieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego składnika majątku ruchomego. Przedmiotem przetargu jest drewno następującego gatunku: ...

czytaj więcej »

21 września 2017 15:19 | Ogłoszenia

27/09/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

W dniu 27 września 2017 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

21 września 2017 15:17 | Ogłoszenia

26/09/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W dniu 26 września 2017 roku /wtorek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie...

czytaj więcej »

21 września 2017 15:14 | Ogłoszenia

25/09/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

W dniu 25 września 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

13 września 2017 09:21 | Ogłoszenia

19/09/2017r. godz: 12:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 19 września 2017 roku /wtorek/ o godzinie 12:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany...

czytaj więcej »

13 września 2017 09:14 | Ogłoszenia

19/09/2017r. godz. 09:00 - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 19 września 2017 roku /wtorek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieńsku. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków w sprawie...

czytaj więcej »

12 września 2017 15:00 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym - używanego składnika majątku ruchomego

Na podstawie Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie Gminy Kamieńsk z dnia 04.04.2013r. Burmistrz Kamieńska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących używanych składników majątku ruchomego: Samochód osobowy Ford...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP