AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

24 stycznia 2017 11:32 | Ogłoszenia

30/01/2017r. godz. 09:00 - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 30 stycznia 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieńsku. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie wniosków...

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 14:18 | Ogłoszenia

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kamieńsk

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 14:13 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 13:28 | Ogłoszenia

23/01/2017r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

W dniu 23 stycznia 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 10:09 | Ogłoszenia

Informacja w sprawie rejestru wyborców

WYBORCO! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale...

czytaj więcej »

03 stycznia 2017 16:12 | Ogłoszenia

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

w sprawie środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

czytaj więcej »

03 stycznia 2017 16:09 | Ogłoszenia

Informacja Ministra Środowiska

w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz barszczu Mantegazziego

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 15:16 | Ogłoszenia

Informacja dot. kompleksu sportowego Orlik

Zgodnie z § 3 Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Orlik od dnia 2 stycznia obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku do godz. 20:00 w soboty i w niedziele w godz. 12:00 - 19:00

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP