Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

04 stycznia 2018 13:26 | Ogłoszenia

Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

 

 

 

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Burmistrz Kamieńska ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 roku

Rodzaj zadania:

Załączniki:

Treść ogłoszenia [1.03 MB]

Załącznik do ogłoszenia o konkursie - wersja DOC [207.5 KB]

Załącznik do ogłoszenia o konkursie - wersja PDF [208.85 KB]

Załącznik do ogłoszenia o konkursie - wersja RTF [312.2 KB]