Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

23 stycznia 2018 11:21 | Ogłoszenia

24/01/2018r. godz:15:45 - XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 24 stycznia 2018r. /środa/ o godzinie 15:45 zwołuje się XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021;
  • w sprawie udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Ochocice 85A na okres do 3 lat.
 3. Zakończenie obrad.