Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

23 lutego 2018 08:50 | Ogłoszenia

28/02/2018r. godz: 12:30 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 


W dniu 28 lutego 2018 roku /środa/ o godzinie 12:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Stan kanalizacji oraz zaopatrzenie w wodę na terenie gminy.
  5. Informacja nt. pomocy w zakresie utylizacji i składowania eternitu.
  6. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.