Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

30 marca 2018 07:59 | Ogłoszenia

09/04/2018r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

 

 

 

W dniu 09 kwietnia 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Przegląd placówek sportowych w Gminie Kamieńsk – komisja wyjazdowa.
  5. Sprawozdanie Kierownika Referatu Edukacji z działalności za rok 2017.
  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
  7. Informacja dotycząca Dni Kamieńska.
  8. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działania Komisji.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia