Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

04 maja 2018 07:59 | Ogłoszenia

07/05/2018r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

 

 

 

W dniu 07 maja 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Działalność kulturalna na terenie Gminy Kamieńsk: działalność bibliotek i orkiestry.
  5. Sport w gminie – działalność klubów sportowych.
  6. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok w zakresie przedmiotowym działalności komisji.
  7. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działania Komisji.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.