Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

16 maja 2018 09:23 | Ogłoszenia

23/05/2018r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 

 

 

W dniu 23 maja 2018 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
  5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2017 rok.
  6. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.