Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

07 czerwca 2018 13:40 | Ogłoszenia

13/06/2018r. godz: 14:00 - posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów

 

  

 W dniu 13 czerwca 2018 roku /środa/ o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  5. Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
  6. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.