Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

19 czerwca 2018 12:52 | Ogłoszenia

25/06/2018r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

 

 

 

W dniu 25 czerwca 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych współfinansowanych przez Gminę – komisja wyjazdowa.
  5. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działania Komisji.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.