AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

27 listopada 2017 08:47 | Ogłoszenia

27/11/2017r. godz:09:00 - XXXIII Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 27 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXI z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXXII/17 z dnia 2 listopada 2017 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2017-2020;
  • w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/291/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kamieńsku, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku;
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie;
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kamieńsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku w Branżową Szkołę I Stopnia w Kamieńsku, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (nr ewid. 252, Kamieńsk obręb 2);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (Dąbrowa, nr ewid. 194);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (Gorzędów, nr ewid. 892/2);
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r;
  • w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 381 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP