AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

04 stycznia 2018 13:26 | Ogłoszenia

Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

 

 

 

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Burmistrz Kamieńska ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 roku

Rodzaj zadania:

  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przeczytano: 342 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP