AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

25 kwietnia 2018 10:50 | Ogłoszenia

30/04/2018r. godz:09:00 - XL Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 30 kwietnia 2018r. /poniedziałek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XL Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXVII/18 z dnia 5 marca 2018 r.; Nr XXXVIII z dnia 4 kwietnia 2018 r. i Nr XXXIX z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie Kierownika Referatu Edukacji z wykonania budżetu za rok 2017 rok.
 10. Sprawozdanie kierownika MOPS z działalności za 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 12. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2017;
  • w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu im. Mjr Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku przy ulicy Sportowej 3;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kamieńsk, ul. Wieluńska 25 na okres 3 lat.
 13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 291 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP