AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Plany zagospodarowania

01 sierpnia 2013 08:59 | Plany zagospodarowania

Gmina Kamieńsk

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w gminie Kamieńsk pliki w formacie *.jpg (4500 x 4900 pixels) 6,37 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XXXIII/355/13 z 28 maja 2013r. w sprawie...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2013 09:15 | Plany zagospodarowania

Góra Kamieńsk

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w jednostce urbanistycznej „C” na obszarze„Góry Kamieńsk” pliki w formacie *.jpg (1791 x 2590) 1,79 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XVIII/173/04 z 21 stycznia 2004r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2013 08:25 | Plany zagospodarowania

Piła Ruszczyńska

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Piła Ruszczyńska pliki w formacie *.jpg (1.916 x 10.550) 3,04 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr LII/410/10 z 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2013 08:14 | Plany zagospodarowania

Gmina Kamieńsk

Uchwała Zarządu Miasta Kamieńska Nr XXIV/208/97 z 17.06.1997r. w sprawie zmiany fragmentów Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieńsk - ustalenia planu w jednostkach urbanistycznych "A", "B" i "C" wraz załącznikami graficznymi: Załącznik nr 1...

czytaj więcej »

29 marca 2013 14:36 | Plany zagospodarowania

Barczkowice II

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w gminie Kamieńsk pliki w formacie *.jpg (3965 x 5518) 3,49 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XV/149/11 z 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego...

czytaj więcej »

26 marca 2013 16:54 | Plany zagospodarowania

Barczkowice

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk pliki w formacie *.jpg (4270 x 3363) 3,43 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XLII/335/09 z 07 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania...

czytaj więcej »

11 marca 2013 14:11 | Plany zagospodarowania

Studium - Kierunki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieńsk KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA POLITYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA pliki w formacie *.jpg (5037 x 4870) 8,07 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XV/145/11 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków...

czytaj więcej »

11 marca 2013 13:40 | Plany zagospodarowania

Studium - Uwarunkowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieńsk UWARUNKOWANIA pliki w formacie *.jpg (5037 x 4870) 7,76 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XV/145/11 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

czytaj więcej »

08 marca 2013 14:47 | Plany zagospodarowania

Warszawka (obręb geodezyjny Ochocice i Barczkowice)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk pliki w formacie *.jpg (6014 x 1857) 2,21 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XV/148/11 z 30 listopada 2011r. w sprawie...

czytaj więcej »

01 marca 2013 11:41 | Plany zagospodarowania

Koźniewice

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Koźniewice w gminie Kamieńsk pliki w formacie *.jpg (4100 x 7000) 5,0 MB Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XV/147/11 z 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP