Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku

> Historia parafii

Pierwsza wzmianka o Kamieńsku pochodzi z 1291 r. i mówi o istniejącej już parafii.

Prawa miejskie Kamieńsk otrzymał w 1374 r. od regentki królowej Elżbiety - Małgorzaty z Krzykosów, a potwierdził je król Władysław Jagiełło w 1410 r. Po wielkim pożarze miasta w XVI w. rozpoczął się jego upadek.

Po powstaniu styczniowym Kamieńsk utracił prawa miejskie. Odzyskał je w 1994 r.

Pierwszy kościół drewniany został zbudowany w 1291 r. prawdopodobnie na miejscu starej drewnianej kaplicy, uposażony przez miejscowego dziedzica Andrzeja Pukarzewskiego. Drugi, tym razem murowany, zbudowany został w 1528 r. z fundacji właściciela miasta Jakuba Przerębskiego. W kościele było sześć ołtarzy.

Od 12.10.1548 r. istniało Bractwo Bożego Ciała a od 1692 Bractwo Różańcowe.

Uroczystość poświęcenia świątyni obchodzono w pierwszą niedzielę po Święcie Matki Bożej Różańcowej.

Parafia pod koniec XIX w. liczyła ok 10 tys. wiernych. W 1919 r. wydzielono parafię w Gomunicach, w 1978 r. w Gorzędowie, a w 1983 r. w Chrzanowicach.

> Historia - Kościół parafialny w Kamieńsku


Kościół dziś istniejący wzniesiono w latach 1899-1903 staraniem wiernych i ks. proboszcza Ignacego Jankowskiego.

Kamień węgielny wmurowano w 1902 r. Uroczystego poświęcenia kościoła zaprojektowanego przez Feliksa Nowickiego dokonał pochodzący z parafii Kamieńsk bp Stanisław Zdzitowiecki - biskup kujawsko - kaliski i włocławski.

W latach 1935-1939 staraniem ks. Tomasza Opasewicza dano kościołowi nową polichromię.

Kościół parafialny w Kamieńsku został wzniesiony w stylu neoromańskim z użyciem form renesansowych. Kamieńszczańska świątynia jest trójnawowa w kształcie krzyża z jedną wieżą.

W kościele znajduje się pięć ołtarzy. W prezbiterium po bokach sceny ukrzyżowania znajdują się figury patronów kościoła Świętych Piotra i Pawła.

W nawie głównej znajdują się dwa ołtarze: Przemienienia Pańskiego oraz Świętego Antoniego Padewskiego. Po bokach umieszczeni są polscy święci: św. Stanisław Kostka, św. Wojciech, św. Kazimierz i św. Stanisław BM.

W nawie bocznej od strony północnej znajduje się ołtarz Serca Jezusowego a od strony południowej ołtarz Najświętszej Maryi Panny.

W kościele znajduje się zabytkowa ambona oraz organy firmy Ottona Rygiera.


Źródło:

Strona parafii: www.kamiensk.parafialnastrona.pl

Zobacz również w kategorii: Obiekty sakralne

Powrót do góry