Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Gorzędowie

Parafia św. Józefa Oblubieńca w Gorzędowie – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji częstochowskiej, w dekanacie Gorzkowice

Historia. Kościół p.w. Świętego Józefa Oblubieńca i Najświętszej Maryi Panny z 1858 r. Zbudowany z fundacji Józefa Gorszyńskiego.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Salowy, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięte trójbocznie z zakrystią na osi. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z wieżyczką czworoboczną w części frontowej. Zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze wyłożone boazerią. Strop płaski. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Podłoga murowana.

 

Parafia w Chrystusowym wieku

Do parafii Gorzędów można dojechać z Częstochowy starą drogą „warszawską” - przez Kłomnice i Radomsko, ale dużo szybciej trasą E1. Mając z lewej strony bełchatowskie hałdy z charakterystycznymi wiatrakami, skręcamy w prawo na Kamieńsk, a z niego jadąc w kierunku Gorzkowic, po chwili osiągamy cel podróży. Nie trudno zauważyć tamtejszy drewniany kościół, choć nieduży, zwraca uwagę swym czekoladowym kolorem. Już niedługo, po planowanym remoncie, otrzyma nowy wizerunek. To ważne przedsięwzięcie, choć dużo ważniejsze jest to, co stanowi żywy Kościół.

Okruchy historii parafii

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Gorzędowie została erygowana przez bp. Stefana Barełę 10 maja 1978 r. Pierwotna kaplica w Gorzędowie została ufundowana przez biskupa chełmskiego R. Koniecpolskiego w XVII wieku. Obecny kościół zbudował w 1858 r. miejscowy dziedzic Józef Parszyński (inne źródła podają nazwisko Jana Gruszczyńskiego). Mszę św. w tym kościele sprawowano kilka razy w roku. 29 października 1968 r. bp Bareła powołał tu ekspozyturę. Pierwszy ekspozyt, ks. Jan Krzyśko, a następnie proboszcz wyposażył kaplicę i przygotował ją do funkcji kościoła parafialnego.

Wielcy patrioci z Gorzędowa

30% mieszkańców Gorzędowa stanowią chłopo--robotnicy, zatrudnieni w PKP, elektrowni w Bełchatowie czy wytwórczości w okolicznych miejscowościach. Typowych rolników jest w parafii zaledwie kilku.
Parafianie Gorzędowa w zdecydowanej większości mają prawicowe poglądy i cenią sobie tradycje patriotyczne. Patronem miejscowej Szkoły Podstawowej jest jej założyciel, porucznik Wojska Polskiego Józef Adamowski, zamordowany w Charkowie w 1940 r. Innym z przejawów patriotycznych postaw gorzędowian są patroni ulic, których sami wybierali: Adam Mickiewicz, gen. Władysław Sikorski, Tadeusz Kościuszko, Fryderyk Chopin, Maria Konopnicka, por. Józef Adamowski. To pierwsza rzecz, jaka zdumiała obecnego proboszcza ks. Cezarego Kaletę, kiedy w 2007 przybył do Gorzędowa. Pierwsza, ale nie jedyna. Budujące jest zaangażowanie wielu wiernych w codzienne życie Kościoła lokalnego.

Wspólnota lokalnego Kościoła

Parafia liczy 850 dusz, z czego 42% nie praktykuje, co mimo nie najgorszego wyniku na tle Polski, stanowi bolączkę duszpasterza wspólnoty. Wśród parafian nie ma jednak postaw zdecydowanie negatywnych wobec Kościoła. Od listopada 2009 r. w parafii działa Rada Parafialna skupiająca 15 osób. Jej członkowie nie tylko troszczą się o swoją parafię, ale zainteresowani są problemami Kościoła powszechnego, jego nauczaniem. Są to ludzie prawdziwie związani z Kościołem. W parafii działa też 6 róż Różańca Świętego - gromadzących osoby animujące życie religijne parafii, włączające się zwłaszcza w organizowane w parafii nabożeństwa fatimskie. W parafii działa również 12-osobowa grupa Rycerstwa Niepokalanej, która uczestniczy w spotkaniach formacyjnych w parafii Kamieńsk, 16-osobowa Służba Liturgiczna Ołtarza oraz 7-osobowa Dziecięca Grupa Różańcowa.
Dobrze układa się współpraca parafii z miejscową Szkołą Podstawową, która jest w Gorzędowie centrum wydarzeń kulturalnych.

Remont i jego problemy

Parafia w Gorzędowie zbiera środki na remont kapitalny liczącego 153 lata i nigdy fachowo nie odnawianego kościoła. Kilka tygodni temu przeprowadzono kwestę na ten cel. Między innymi dzięki niej zgromadzono już 2/3 środków na remont. Prace remontowe, których pierwszy etap ma trwać około miesiąca, rozpoczną się po 15 maja. W ramach restauracji świątynia w Gorzędowie otrzyma nowe ściany (po remoncie zmieni się także ich kolor na bardziej naturalny z widoczną fakturą drewna), wymienione zostaną okna oraz przerobione zostanie wejście do kościoła. Całościowo remont zakończy się w przyszłym roku, ponieważ po kilku miesiącach, czego wymagają procedury, konieczne będzie ponowne pomalowanie świątyni. W przyszłym roku odnowiony i pomalowany zostanie także jej dach. Renowacji wymaga także wnętrze i wyposażenie ruchome świątyni, m.in. obraz Patrona, tabernakulum. - Parafia stara się przeprowadzić remont przede wszystkim własnym sumptem, choć zdarzają się ofiary spoza parafii - dzieli się informacjami ks. Kaleta. Pewne środki na ten cel, niewielkie, ale jednak, obiecał także wyasygnować nowy burmistrz gminy Kamieńsk. Ksiądz Proboszcz podkreśla jednak przede wszystkim wielką ofiarność parafian.

Czas odnowy duchowej

Rozpoczęcie remontu świątyni poprzedzą wielkie wydarzenia duchowe: misje ewangelizacyjne (1-6 maja), peregrynacja Krzyża Świętego (4 maja) oraz Pierwsza Komunia św. Od początku roku po każdej Mszy św. modlono się w intencji dobrego przeżycia misji i peregrynacji. Podczas wizyty kolędowej Ksiądz Proboszcz tłumaczył swym parafianom, że to jest wydarzenia dużo ważniejsze od remontu. - Cóż z odnowionej świątyni, jeśli nie będzie w niej ludzi - mówi ks. Kaleta. - Liczę na to, że ci, którzy czują związek z parafią, jeszcze ten związek pogłębią, ale również, że wiele spośród osób niepraktykujących zainteresuje się tą ofertą i skorzysta z niej duchowo. 16 kwietnia młodzi wyruszyli do parafian z planami misji i peregrynacji. Jak podkreśla proboszcz ks. Cezary Kaleta, misje mają za cel przede wszystkim rozbudzenie duchowe parafii i, jak ma nadzieję, pozostawią po sobie ślad w sercach jej wiernych. Widzialnym znakiem misji i peregrynacji będą pięknie odnowione krzyże - jeden przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej a drugi naprzeciwko kościoła, przy ul. Sikorskiego. Z racji tych wydarzeń, i dla upamiętnienia beatyfikacji Papieża Polaka rodzice tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych postanowili ufundować obraz bł. Jana Pawła II, który zostanie poświęcony 1 maja podczas Mszy św. o godz. 11.

Źródło:

"Tygodnik Katolicki Niedziela"

Margita Kotas
Edycja częstochowska 18/2011

https://www.niedziela.pl/

Zobacz również w kategorii: Obiekty sakralne

Powrót do góry