Wielki pożar w Kamieńsku, wybuchł w 1904 roku, większość domów w tym czasie była drewniana. Kazimierz Tazbir w "Kronice Kamieńska" zapisał: "Domy w tym czasie były przeważnie drewniane. Co kilkanaście minut pożar wybuchał w innej ulicy. Początek o godz. 8, pogoda, ciepło, trochę wiatru - żywioł szalał. Straże Pożarne z Piotrkowa i Radomska pracowały całą dobę. Radomszczańska ulica ocalała. Wytworzyła się w Kamieńsku okropna sytuacja, brak domów, obór, stodół. Pora letnia pozwoliła na szybką, częściową odbudowę. Powstają zabudowania murowane, uzupełniane w następnych latach."

Po tym pożarze, wyłoniła się potrzeba założenia Straży Pożarnej. 29 września 1907 roku Antoni Jurkowski - ówczesny sędzia pokoju, Mikołaj Secomski - miejscowy obywatel, rolnik i ławnik, Jan Marianowski - kupiec, Antoni Śliwiński - piekarz, założyli Straż Pożarną.

Na terenie gminy Kamieńsk obecnie działają trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to OSP Kamieńsk powstała 29 września 1907r., OSP Gorzędów powstała 12 kwietnia 1927r.  i OSP Koźniewice powstała 16 marca 1960r. Położenie Kamieńska daje wiele możliwości działania OSP ale też stwarza wiele wymagań i zagrożeń. Bliskość dwóch dróg krajowych (nr 1 i nr 91) oraz linii kolejowej to zagrożenia komunikacyjne. Lokalizacja na terenie gminy zakładu przetwarzania odpadów komunalnych to kolejne zagrożenia, Góra Kamieńsk oraz jej infrastruktura turystyczna (wyciągi narciarskie) to elementy ratownictwa górskiego.

zdjecie grupowe [400x300] OSP Kamieńsk [400x300]

Powrót do góry