Zbiorcze zestawienie informacji
opublikowanych na naszej stronie internetowej:

 

Informacja ogólnopolska:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

--------------

Bezpłatna aplikacja „Blisko” SISMS powiadomi o nadchodzącym niebezpieczeństwie

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8106/bezplatna-aplikacja-blisko-sisms-powiadomi-o-nadchodzacym-niebez

--------------

Urząd Miejski w Kamieńsku zamknięty

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8182/urzad-miejski-w-kamiensku-zamkniety

--------------

Ogłoszenie SP ZOZ w Kamieńsku

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8195/ogloszenie-sp-zoz-w-kamiensku

--------------

Dodatkowy nr telefonu w SP ZOZ w Kamieńsku

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8231/dodatkowy-nr-telefonu-w-sp-zoz-w-kamiensku

--------------

Całodobowa infolinia w sprawie koronawirusa dla mieszkańców województwa łódzkiego!

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8230/calodobowa-infolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-mieszkancow-woje

-------------- 

Zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolu

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8048/zawieszenie-zajec-w-szkolach-i-przedszkolu

--------------

MOPS również zamknięty

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8217/mops-rowniez-zamkniety

 --------------

SZGK w Kamieńsku zamknięty

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8193/szgk-w-kamiensku-zamkniety

 --------------

Informacja dotycząca Miejskiej Biblioteki Publicznej

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8024/informacja-dotyczaca-miejskiej-biblioteki-publicznej

 --------------

Informacja dotycząca komleksu boisk Orlik

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8042/informacja-dotyczaca-komleksu-boisk-orlik

 --------------

Od 16 marca Targowica Miejska zamknięta

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8126/od-16-marca-targowica-miejska-zamknieta

 --------------

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieczynny

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8233/pszok-nieczynny

 --------------

Zarządzenie 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8102/zarzadzenie-620-lodzkiego-panstwowego-wojewodzkiego-inspektora-s

 --------------

Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8104/organizacja-imprez-artystycznych-i-rozrywkowych-na-terenie-wojew

 --------------

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8183/zarzadzenie-arcybiskupa-metropolity-czestochowskiego

 --------------

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8222/informacja-zakladu-ubezpieczen-spolecznych

 -------------- 

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8151/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona

 --------------

Prośba Burmistrza Kamieńska

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8327/prosba-burmistrza-kamienska

---------------

Kwarantanna

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8334/kwarantanna

---------------

Apel Burmistrza Kamieńska

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8350/apel-burmistrza-kamienska

---------------

Dezynfekcja przystanków

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8450/dezynfekcja-przystankow

---------------

Aktualne zasady i ograniczenia w walce z koronawirusem

https://kamiensk.pl/wiadomosci/8486/aktualne-zasady-i-ograniczenia-w-walce-z-koronawirusem

---------------

Powrót do góry