preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Referat Finansowo-Księgowy (Pokój nr 2, 6 i 17)

 Iwona Hamczyk Fryc

– Grażyna Palka

            Urząd Miejski w Kamieńsku informuje, iż każdy właściciel prowadzący punkt sprzedaży napojów alkoholowych wnosi do kasy gminy opłatę za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r  Nr  70, poz. 473 z późn. zm.):

  • 525,00zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525,00zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2.100,00zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Są to opłaty podstawowe, obowiązujące przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a także tych, którzy nie przekroczyli ustalonych  w ustawie limitów.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zgodnie z art. 111 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartość sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartość sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

W roku nabycia, lub utraty ważności zezwolenia opłatę uiszcza się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, z tym, że pierwsza rata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

  • Gospodarka odpadami.  

 

– Barbara Alama

 

Pokój nr 17 
Referat Finansowo-Księgowy
 tel.  +48 44 6817-123  / +48 44 6817-591   – wew. 13

– Maria Ozga
– Skarbnik Gminy – kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: