preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Urząd Stanu Cywilnego (Pokój nr 12)

– Tomasz Jafra
z-ca kierownika Urządu stanu Cywilnego

 

OPŁATY:

– opłata skarbowa w wysokości 5 zł za poświadczenie za każdą stronę kserokopii
– odpisy z księgi stanu cywilnego: odpis skrócony – 22,00 zł.; odpis zupełny – 33,00 zł.
– zawarcie małżeństwa  – 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
– decyzja o zawarciu małżeństwa w trybie skróconym – 39,00 zł
– zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą – 38 zł
– decyzja o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą – 50 zł

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: