preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Numery kont bankowych

Logo_bank_spoldzielczy

Informujemy, że od dnia 1.10.2015 r. zmianie ulegają nr rachunków bankowych.

Obsługę bankową budżetu Gminy prowadził będzie Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Kamieńsku.

Na rachunek nr 52 8973 0003 0110 0918 0000 0002
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
– opłat za udostępnienie danych osobowych,
– darowizn,
– opłat skarbowych,
– opłat za zajęcie pasa drogowego,
– opłat targowych,
– opłat na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– wpłat za zakupione grunty i nieruchomości,
– wpłat za wynajem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę, użytkowanie wieczyste,

– opłat za odpady komunalne.

Na rachunek nr 68 8973 0003 0110 0918 0000 0005
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje)
– zabezpieczenia.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: