preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2018 r.

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2018 r.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kamieńsk szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą niniejszym informuję, że rolnicy /płatnicy podatku rolnego/ mogą składać do Burmistrza Kamieńska wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w uprawach polowych w terminie 10 dni od daty wystąpienia suszy.

Wnioski należy składać wyłącznie na opracowanym wzorze zamieszczonym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Druki wniosków są również do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku.
Szkody spowodowane suszą na terenie Gminy Kamieńsk dotyczą następujących upraw: zboża jare i ozime, krzewy owocowe, strączkowe, łąki i pastwiska.
Szczegółowych informacji dotyczących szacowania szkód w gospodarstwach rolnych udziela Sekretarz Gminy Pan Ryszard Kurman oraz inspektor w tut. Urzędzie Pani Grażyna Palka – tel. 44 681 71 23, 44 681 75 91.

Przedmiotowe informacje dostępne są również na internetowej stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

http://www.lodz.uw.gov.pl/

oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/

Pobierz (PDF, 278KB)

Pobierz (PDF, 365KB)

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: