preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

12/09/2018r. godz: 09:00 – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

W dniu 12 września 2018 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 12 września 2018 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  5. Wizytacja składowiska odpadów komunalnych „FBSerwis Kamieńsk” i Zakładu „JASTA” w Danielowie – komisja wyjazdowa.
  6. Stan techniczny nawierzchni dróg i ulic oraz ich oznakowanie na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk – komisja wyjazdowa.
  7. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: